Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky stanovují práva a povinosti mezi námi - provozovatelem internetového obchodu https://www.jatomamjinak.cz/cs/ - společností RUŠ s. r. o, 250 63 Sluhy 242, IČ: 02032244 (dále prodávajícím) a vámi - kupujícím. Spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1.2  Kupující je vázán OP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Objednání zboží

2.1 Objednat si můžete on-line přímo na naší stránce https://www.jatomamjinak.cz/cs/, kde vypíšete objednávkový formulář, ve kterém uvedete svoje jméno, adresu, druh a počet objednaného zboží  a způsob dopravy a platby. 

2.2  Podmínkou pro platnost objednávky je kompletní vyplnění všech označených údajů v objednávkovém formuláři a jeho odeslání, čím se objednávka stává závaznou.

2.3  Po zaslání objednávky vám automaticky přijde potvrzení o přijetí objednávky.

3. Cena zboží

3.1  Cena zboží je uvedena v českých korunách anebo v eurech včetně DPH.

3.2  Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.

3.3  Při výběru platby dobírkou (je-li tato možnost nastavena) je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4 Při výběru platby předem na účet (platební bránou či bankovním převodem) je objednávka odeslána nejpozději do sedmi dnů od objednání. V případě zakoupení elektronického produktu je produkt odeslán po zaplacení (při platbě kartou či online bankovním tlačítkem) nebo po připsání platby na náš účet (při platbě převodem).

3.5  Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad na dodané zboží, včetně dopravného.

3.6  Náklady na dopravu hradí kupující. Aktuální poštovné je uvedené při vyplňování objednávky.

4. Dodání zboží

4.1 Prodávající se zavazuje dodat druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.

4.2 Objednané zboží zasíláme poštou a objednávky vyřizujeme průběžně. Zboží bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození po čas přepravy.

4.3 Prodávající neodpovídá za zpoždění dodání zboží zaviněné dopravcem nebo za nepřesné udání adresy kupujícího.

4.4  Kupující se zavazuje zkontrolovat před převzetím zásilky neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. Při větším poškození obalu doporučujeme zásilku nepřebrat.

4.5  V případe, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody.

4.6  Pokud prodávající není schopný z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

4.7  Zboží se stává majetkem kupujícího až po zaplacení zboží a jeho převzetí.

5. Reklamace

5.1  Reklamace se řídí příslušnými zákony České republiky. Poškozené či  nefunkční zboží máte právo reklamovat.  Reklamace  se nevztahuje na  opotřebení spojené s běžným používáním. Reklamovat  můžete celou  objednávku nebo její část. Více o rekamaci najdete zde: https://www.jatomamjinak.cz/cs/reklamace-a-vraceni-zbozi/a-40/.

6. Vrácení zboží

6.1   Nejste se zbožím zakoupeným na eshopu spokojení? Bez udání důvodu   můžete vrátit celou objednávku nebo její část do 14 dní od zakoupení.   Tato možnost se nevztahuje na elektronické produkty. Zboží musí být   nepoškozené a nepoužité. Více o vrácení zboží najdete zde: https://www.jatomamjinak.cz/cs/reklamace-a-vraceni-zbozi/a-40/.

7. Stížnosti a mimosoudní vyrovnání

7.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Internetové spojení

8.1 Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.

9. Ochrana duševního vlastnictví

9.1 Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím RUŠ s.r.o. a nesmí být užíván bez přechozího písemného souhlasu jednatelů RUŠ s.r.o.

10. Ochrana osobní údajů

10.1 Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro uskutečnění obchodu.

10.2  Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky). Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v plat1osti.

11.2  Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.

11.3  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hotel Chytrov, Brandlín 66, 380 01 Brandlín, telefon +420 607 093 096, e-mail chytrov@gmail.com.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík