Přehled produktů Správa účtu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky stanovují práva a povinosti mezi námi - provozovatelem internetového obchodu jatomamjinak.cz pro knihu  a další zboží Karla Nejedlého Metoda RUŠ aneb JÁ TO MÁM JINAK - společností RUŠ s. r. o, 250 63 Sluhy 242, IČ: 02032244 (dále prodávajícím) a vámi - kupujícím. Spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1.2  Kupující je vázán OP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Objednání zboží

2.1 Objednat si můžete on-line přímo na naší stránce www.jatomamjinak.cz, kde vypíšete objednávkový formulář, v kterém uvedete svoje jméno, adresu, počet objednaných knih a způsob dopravy.

2.2  Podmínkou pro platnost objednávky je kompletní vyplnění všech označených údajů v objednávkovém formuláři a jeho odeslání, čím se objednávka stává závaznou.

2.3  Po zaslání objednávky vám automaticky přijde potvrzení o přijetí objednávky.

3. Cena zboží

3.1  Cena zboží je uvedena v českých korunách anebo v eurech včetně DPH.

3.2  Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.

3.3  Při výběru platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4 Při výběru platby platební bránou (kartou nebo bankovním převodem) je objednávka odeslána nejpozději do sedmi dnů od objednání.

3.5  Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad na dodané zboží, včetně dopravného.

3.6  Náklady na dopravu hradí kupující. Aktuální poštovné je uvedené při vyplňování objednávky.

4. Dodání zboží

4.1 Prodávající se zavazuje dodat druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.

4.2 Objednané zboží zasíláme poštou a objednávky vyřizujeme průběžně. Zboží bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození po čas přepravy.

4.3 Prodávající neodpovídá za zpoždění dodání zboží zaviněné dopravcem nebo za nepřesné udání adresy kupujícího.

4.4  Kupující se zavazuje zkontrolovat před převzetím zásilky neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. Při větším poškození obalu doporučujeme zásilku nepřebrat.

4.5  V případe, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody.

4.6  Pokud prodávající není schopný z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

4.7  Zboží se stává majetkem kupujícího až po zaplacení zboží a jeho převzetí.

5. Reklamace                                                                                                     

5.1 Poškozené či nefunkční zboží máte právo reklamovat  Reklamace se nevztahuje na opotřebení spojené s běžným používáním. Reklamovat můžete celou objednávku nebo její část. Reklamované zboží zašlete na adresu: RUŠ s.r.o., 250 63 Sluhy 242. Pro urychlení vaší reklamace doporučujeme do balíčku vložit kopii daňového dokladu, číslo objednávky, důvod reklamace a vaše telefonní číslo s e-mailem, abychom vás mohli kontaktovat. Pro jednodušší vyřízení nám předem napište na metodarus.cz@gmail.com nebo zavolejte na telefon zákaznické podpory.

5.2  Vrácení peněz za reklamované zboží
Pokud chcete vrátit peníze, přiložte k balíčku číslo účtu, na který máme částku zaslat. Peníze vám vrátíme do 30 dní od uznání reklamace. V případě uznané reklamace máte nárok také na proplacení poštovného, zašlete nám tedy i kopii či fotografii podacího lístku z ČP na metodarus.cz@gmail.com.

5.3  Výměna zboží
Pokud chcete zboží vyměnit, nezapomeňte k balíčku uvést, za jaké konkrétně. Toto zboží musí být ve stejné či vyšší ceně než vrácené. Případný cenový rozdíl doplatíte formou dobírky při zaslání nové zásilky. Při výměně poškozeného či jinak vadného zboží platíme zaslání vždy my.
 
6. Vrácení zboží

6.1 Nejste se zbožím zakoupeným na eshopu spokojení? Bez udání důvodu můžete vrátit celou objednávku nebo její část do 14 dní od zakoupení. Zboží musí být nepoškozené a nepoužité. Objednávku pošlete na adresu: RUŠ s.r.o., 250 63 Sluhy 242 . Přiložte informaci o vracení, kopii daňového dokladu, číslo objednávky, číslo účtu, na který máme peníze zaslat, telefonní číslo s e-mailem, abychom vás mohli kontaktovat. Peníze vám pošleme na účet do 30 dnů ode dne, kdy nám balíček dorazil. Náklady na přepravu zboží k nám hradí zákazník. 

6.2  Pokud i jste si objednali více věcí a chcete vrátit jen část z nich, připište prosím tuto
informaci do vráceného balíčku a předem nám zašlete informaci na email
metodarus.cz@gmail.com pro snadné vyřízení.

7. Stížnosti a mimosoudní vyrovnání

7.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Internetové spojení

8.1 Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.

9. Ochrana duševního vlastnictví

9.1 Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím RUŠ s.r.o. a nesmí být užívána bez přechozího písemného souhlasu jednatelů RUŠ s.r.o.

10. Ochrana osobní údajů

10.1 Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro uskutečnění obchodu.

10.2  Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky). Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v plat1osti.

11.2  Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.

O knize

Kniha Metoda RUŠ
aneb Já to mám jinak

Karel Nejedlý

Karel Nejedlý

"Lidé stále hledají zázračnou pilulku na různé problémy. Nemusíte už hledat. Skutečnost je daleko prostší. Problémy si tvoříme sami, ano, my sami osobně, i když to většinou netušíme. 
V této knize se dozvíte, jak to na tomto světě chodí, podle jakých zákonitostí vytváříme všechno to příjemné i nepříjemné v našem životě, v našem osobním vesmíru.

A pak si probereme, jak to nepříjemné už vytvořené odstranit a následně pak prožívat už jen to příjemné. A to všechno logicky, průhledně, přímočaře, věcně, s jasnými a neokecatelnými výsledky.

Tato kniha neříká, jak se máte chovat. Tato kniha věcně vysvětluje, jak v sobě najít konkrétní negace a jak je navždy odstranit."

Kniha autora metody Karla Nejedlého Metoda RUŠ aneb JÁ TO MÁM JINAK vyšla 25. června 2014 v nákladu 3 000 kusů a do Vánoc byla vyprodaná. Koncem dubna 2015 vyšlo druhé upravené a rozšířené vydání v počtu 4 000 výtisků.
V červnu 2019 je prodáno 16 500 kusů.

Kniha je přeložena do angličtiny  (tuto verzi si můžete zde) a do němciny (německou verzi můžete zakoupit zde).

Kniha má několik částí. Všeobecné povídání o tom, jak fungujeme,  odkud se berou nepříjemné pocity, jak vznikají negativní programy, a jak  je poznáme. Následuje praktická část, kde najdete postup zpracování vztahu a problému. Přehledně i podrobně, krok za krokem. Najdete tu kapitolu častých otázek a Karlovy odpovědi na ně. Jako bonus popis techniky Splnění přání, a také názor lékaře, psychologa, psychiatra.  Celá kniha je prolnuta příběhy klientů a příklady z praxe, na kterých  lépe pochopíte, co se vám snaží autor předat. A pokud znáte Karla osobně, tušíte, že nemohou chybět ani vtipy, které k němu neodmyslitelně  patří. 

K dostání je třetí upravené a rozšířené vydání, má 424 stran, pevnou vazbu s přebalem, papír ofsetový, formát A5, ISBN 978-80-260-8965-0

Knihu ilustroval Jan Haring. 

Více o Metodě RUŠ a autorovi Karlu Nejedlém najdete na: www.metodarus.cz

398 Kč

Při koupi více než 10 ks je cena knihy 345,- Kč (14 EUR). Kontaktujte nás, prosím, na metodarus.cz@gmail.com, slevu s vámi vyřešíme individuálně. Knihu lze také zakoupit u některých terapeutů a absolventů kurzů RUŠ, jejich seznam naleznete v sekci Osobní odběr.

Osobní odběr

Seznam míst,
kde se dá kniha koupit osobně

Pokud uvedené místo není obchod s pevnou provozní dobou
(terapeut, ordinace, sdružení), domluvte si, prosím, vyzvednutí knihy předem.

Adéla JedličkováRybova 1900/8, Hradec Králové 9 500 09

Více

Alena JiráskováMikoláše Alše 2143, Most 434 01

Kontakt

Barbora DaňhováPolitických vězňů 397, Příbram 261 01

Více

Darina LančováZáhumenní 554, Krmelín

Více

Jan Hájek Praha 5 - Smíchov, Zoubkova 3 150 00

Více

Ján PoctavekŠulekova 10, Bratislava

Více

Karolina Straková Hlavní 1206/50, Praha 4 141 00

Více

Katka ZemanováNáplavka 10, Brno 60300

Více

Klára TillerováPivonice 31, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Více

Knihkupectví Hledající Praha 6

Více

Lenka PánkováSvatopluka Čecha 275/1, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01

Více

Lenka Triščíková Jazmínová 2, Košice, 04013

Více

Lucie ChromáNa Srážku 2071/4, Praha 4 143 00

Více

Marcela Szarowská-ParikrupováOstravská 776/7, Karviná-Fryštát 733 01

Více

Martin Crha Zoubkova 3, Praha 5 – Smíchov 150 00

Více

Petr KůrkaZa Sídlištěm 2144/9, Praha 14300

Více

Radek Souček Pražská 66, budova SBD Macocha, kancelář 410, Blansko

Kontakt

Tomáš Multana Ostrava

Kontakt

Vašek Říha Liberec

Kontakt

Věra PakostováFoustkova 672/6, Brno 61600

Více

Veronika HavlíčkováVojanova 1705, Brandýs nad Labem 25001

Více

Zážitky.cz s.r.o Praha 1

Více

Zdenka AmbrožováDolnozahradská 1674, Kroměříž 767 01

Více

Zuzana ZapadlováMalé náměstí 14/30, Hradec Králové 500 03

Více
Kniha Metoda RUŠ<br /> aneb Já to mám jinak
Kniha Metoda RUŠ<br /> aneb Já to mám jinak
Kniha Metoda RUŠ
aneb Já to mám jinak
398 Kč Více
Čelenka jednobarevná hladká 399 Kč Více Čelenka mix barev 445 Kč Více Blok malý 59 Kč Více Čelenka jednobarevná křížená 475 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf březen 2019 - AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf březen 2020 59 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf ČERVEN 2019 - AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf ČERVENEC 2019 - AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf duben 2019 - AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf KVĚTEN 2019 - AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf leden 2019 - AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf leden 2020 59 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf listopad 2019 – AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf prosinec 2019 – AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf PŘEDPLATNÉ 59 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf říjen 2019 – AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf SRPEN 2019 - AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf únor 2019 - AKCE 29 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf únor 2020 59 Kč Více E-RUŠnoviny v pdf září 2019 - AKCE 29 Kč Více Kniha Die RUŠ Methode und zwar Ich hab´s anders (v němčině) 645 Kč Více Kniha The RUŠ Method
or It's not my case (v angličtině)
645 Kč Více
Magnetka 35 Kč Více Propiska 40 Kč Více Propiska dřevěná 29 Kč Více RUŠnoviny březen 2020 79 Kč Více RUŠnoviny leden 2020 79 Kč Více RUŠnoviny listopad 2019 79 Kč Více RUŠnoviny prosinec 2019 79 Kč Více RUŠnoviny ROČNÍK 2019 1 250 Kč Více RUŠnoviny únor 2020 79 Kč Více Samolepka RUŠ 15 cm 59 Kč Více Samolepka RUŠ 20 cm 87 Kč Více Taška přírodní 69 Kč Více
© ARSYLINE 2020
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík